Електро-проектант, отговарящ за проучване на обекта, проектиране, изготвяне на пълната документация на проекта, както и консултации по изпълнение.

Научен сътрудник по автоматизация на инженерния труд, Институт по научно приборостроене към НИС, Русенски университет „Ангел Кънчев“. Разработва, изследва и внедрява системи за изследване, измерване и контрол на автомобили, трактори и др. машини.