РУ Ангел Кънчев – Русе, 

Магистър, “Електроенергетика и електрообзавеждане ”

2003 – 2005

 

 

РУ Ангел Кънчев – Русе, 

Магистър, “Автоматизация на инженерния труд”

1987 – 1988

 

 

РУ Ангел Кънчев – Русе,

Бакалавър,“Комплексна механизация и поточни линии в селското с-во ”

1983 – 1987

 

 

Техникум по минна промишленост, гр. Мадан  

“Минна електромеханика”

1977 – 1981