“СОЛВЕЙ СОДИ” АД – гр. Девня

 • Проектиране на Силово електрозахранване и управление на пресевно-трошачна инсталация за антрацит.
 • Проектиране на линия за Тежка сода.
 • Автоматизирано управление на вентилаторна кула "D" - сектор ВРПГС.
 • Модернизацията на инсталация за филтриране на дренирана вода от кладенци за добив на солен разтвор

‘НЕОХИМ’ АД- гр. Димитровград

 • Проектиране и изграждане на Система за мониторинг и контрол на Разпределителни и Трансформаторни подстанции в „Неохим”АД
 • Автоматизиране управлението на паровата система
 • Автоматизирана система за управление на транспортни ленти
 • Автоматизация и дистанционно управление на водооборотните цикли и помпени станции

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" АД

 • Автоматична лентова конвейера везна за въглища към гориво-лентов транспортьор ГЛТ 01А.
 • Реконструкция на автоматична лентова конвейерна везна за въглища към гориво-лентови  транспортьори ГЛТ 08А и ГЛТ08Б.
 • Управление на защитите на котел 7

МОНТЮПЕ ЕООД гр. Русе

 • Автоматизиране управлението на CONVECTION OVEN IUT - RFOUT №BG5000-258.
 • Електрозахранване на IUT пещи за изкуствено стареене на отливки.

“БИОВЕТ” АД –гр. Разград

 • Проектиране за Обновяване на управлението на  инсталация за вакуумно изсушаване (лиофилизатори).
 • Проектиране за Реконструкция на хладилен блок.
 • Проектиране за Обновяване на управлението на  инсталация за стерилизация.

СВИЛОЦЕЛ ЕАД – гр. Свищов

 • Преустройство и модернизация на линия за производство на целулоза.
 • Проектиране при Реконструкция на суровинно - подготвителен цех (СПЦ)

“КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД гр. Шумен

 • Дистанционно управление на ел. табло на силози и транспортьори за малц
 • Oбновяване на управлението на инсталация за CIP на линии за бутилиране