Проектант съм с пълна правоспособност и 17 годишен опит в електро-проектиране в областта на системи за промишлена автоматизация.

Повече от 100 проекта, внедрени в различни сфери: енергетика, системи за автоматизация на различни производства и др.

Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП- Русе) от 2007 и от 2012 съм проектант с пълна правоспособност в професионална секция "Електротехника, автоматика, съобщителна техника".